June 21st, 2016

Gora 1

Говорун и Шахбазян с абсурдом о персонализме и антиперсонализме

http://kiprian-sh.livejournal.com/376377.html
О Говоруне и его фальсификации отцов и церковной истории, я упоминал не раз. См.http://rwmios-f.livejournal.com/49169.html
Важнейшая из этих формулировок - «единая воплощенная природа Бога Слова» (μία φύσις Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη). Свт. Кирилл часто использовал также ее сокращенный вариант - «единая природа Христа». При этом он избегал говорить о двух природах во Христе, даже когда его активно к этому побуждали.»
Очень яркий пример сознательной лжи и клеветы от Говоруна. Прямым текстом сказано, что Кирилл был еретиком монофизитом и монофизитство есть вещь нормальная.. Говорун, учившийся в Греции ну никак не может не знать, что св.Кирилл никогда не говорил «единая природа Христа». ...

Что такое еретический персонализм выяснили см. http://rwmios-f.livejournal.com/80233.html


"Богословский персонализм-это непозволительный перенос тварных о лице понятий на богословие Божественных Лиц."


У Говоруна в ФБ я комментировать не могу. Только для друзей там возможность...
Ну, что ж рассмотрим здесь бред. ПРи чем Говорун в 100 раз хуже Шахбазянов и прочих, потом что Бог ему дал возможность учится в Греции. И его уровень образования намного выше. Итак что пишет ? Его слова зеленым

+ митр. Иерофей Навпактский. Впрочем, последний тоже когда-то, как все мы, был персоналистом и даже получил приз Афинской академии за соответствующую книгу.+

О чем говорит? Иерофей делал "перенос тварных о лице понятий на богословие Божественных Лиц"? Не припомню такого.

Суть спора такова. Митр. Иоанн и иже с ним (в том числе Христос Яннарас), следуя (ложной) наводке русских персоналистов (типа В. Соловьева, о.С.Булгакова, В.Лосского и т.д.), решили, что персона - это наше все.

Зизиулас и Яннарас греки. Пишут по гречески. Они в принципе не употребляют латинизм "персона". Никогда. Пишут греческое проспопон т.е лицо. Разумееться просопон-лицо традиционнейшее древнее и отеческое слово. Нигде и никогда не говорил никто "персона - это наше все.", и прочей чуши. Только псих или сознательный проплаченный тролль будет инкриминировать кому бы то ни было использование слова просопон -лицо.

+ Это то, что отличает Православный восток от безбожного запада, отождествляемого с (безличностной и материальной) природой.+

Я никогда такой чуши не слышал и не читал. Оба автора прекрасно знают значения слов ипостась(бытие) и прсопон(передний вид) и онтологичность первого и неонтологичность второго. Знают отождествление(не синонимичность) ипостаси и лица. А также, что божественная природа не материальна. :) ....

Они готовят с персоной все богословские блюда: и антропологию, и экклезиологию, и Христологию, и Триадологию - все на свете.

Может быть Говорун, сможет нам показать православную "антропологию, и экклезиологию, и Христологию, и Триадологию" без употребления слово проспон-лицо?...Большой флаг ему в руки...

При этом ссылаются на то, что персона - это категория патристическая и патристичнее ее ничего быть не может.

Разумеется - проспон-лицо категория греческая патристическая ...Невозможно греческий язык, на котором писали отцы представить без слова просопон лицо. И оно в творениях отцов и в постановлениях соборов на каждом шагу...

Начали листать Отцов и увидели, что те ни сном ни духом о персоне.


Отцы не говорят проспон-лицо (что на латынь переводится персона)???
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
Gora 1

Оскорбление иерарха ЭПЦ.Шахбазян и будут обвинять митрополита Серафима в отмене символа веры?

http://kiprian-sh.livejournal.com/373144.html
Еще раз возращаюсь к безумной статье Шахбазяна "Символ веры отменяется..."...Что было сказано по поводу догматически безупречно сказанного "Божественная ипостась Логоса как непричастная страданию, непревратная, совечная и собезначальная по отношению к другим двум божественным ипостасям пребыла непричастной крестной страсти Господа нашего"....
allexell, sillenius, bastardsonoftyr, orthodox_man alexandrg
все поддакивали Шахбазяну.
Как я уже сказал все претензии пусть эти лжеправолсавные направляют митрополиту Серафиму Пирейскому.
http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/8974-i-panorthodoji-sunodos-tis-kritis-antigrafei-tin-b-batikani
Κατ’ αρχήν ξεκαθαρίζουμε ότι κανένα κείμενο, είτε του Γραφείου Αιρέσεων, είτε άλλου Γραφείου της Ιεράς Μητροπόλεως δεν δημοσιεύεται χωρίς την έγκριση του Σεβασμιωτάτου.
Αυτό σημαίνει ότι τα πολυάριθμα μέχρι σήμερα δημοσιευθέντα κείμενα του Γραφείου μας, (που ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στους συντάκτες του Γραφείου και σε κανέναν άλλον), προτού δημοσιευθούν, περνούν από το «ψιλό κόσκινο» του Σεβασμιωτάτου, υφίστανται τροποποιήσεις και βελτιώσεις και έτσι παίρνουν την τελική τους μορφή.
Επομένως η κάθε κριτική που ασκείται εναντίον των κειμένων του Γραφείου μας, στρέφεται κατ’ ουσίαν εναντίον του Σεβασμιωτάτου.

Прежде всего проясним , говорят сотрудники отдела по борюбе с ересями, что ни один текст, который выходит из нашего отдела или из любого другого не выходит без одобрения Поченейшего (=митрополита). Это значит, что многочисленные тексты вышедшие из нашего отдела (которые принадлежат полностью, работникам отдела и никому другому) прежде публикации "пропускаются через мелкое сито" Митрополита, подлежат исправлениям и улучшениям и потом принимают свою окончательную форму. Следовательно всякая критика текстов нашего отдела, обращена в сущности против Почтенейшего (=митрополита Серафима)...

Таким образом, если те кто обвинили митрополита Серафима в "отмене символа веры", не сделают аргументированного обвинения и не пошлют его в Синод ЭПЦ, будем подавать в суд на Шахбазяна, на Романа Берегового за оскорбление иерарха Элладской Православной Церкви.

Монах РПЦ по кличке Ванька Облигация. догматы православной веры в сфере экономических отношений

http://www.bogoslov.ru/text/4932392.html

Скажем, допустим ли выпуск Церковью облигаций? Можно ли применять лизинговые схемы? Все эти вопросы носят не столько финансово-хозяйственный характер, сколько богословский.Таким образом, в современных условиях необходимо дальнейшее развитие богословия с помощью изучения экономических отношений Церкви и человека, исходя из главной цели – спасение души последнего. Для этого авторы предлагают ввести новое направление – экономическое богословие, которое и будет формулировать догматы православной веры в сфере экономических отношений.

Это дно... Не могут с догматикой разобраться и учат в "духовных" учебных заведениях ереси. Поэтому надо д"огматы православной веры в сфере экономических отношений"?