February 25th, 2018

"блестящее" толкование слов Дамаскина о восприятии падшей человеческой природы и волительности

Почему они все такие слепцы? или видит и все понимает? Но карьеру хочет сделать...а настоящим православным богословием в рпции можно только проблемы себе сделать...

https://vk.com/wall-149885810_326
Петр Пашков ответил Rwmiosf
У Дамаскина сказано о нравственной возможности для Бога воспринять то, что когда-то пало, а не о том, что Христос носил падшую волю.
22 фев в 8:37
https://vk.com/wall433455956_4277
вот что сказанно у Дамаскина:(перевод того же Пашкова)

" Потому что Он не сделался Богом, будучи человеком, но совершенным Богом будучи, стал совершенным человеком. Если бы не воспринял Он человеческой воли, то и человеком совершенным Он не стал бы. Если бы не воспринял Он человеческой воли, то не исцелил бы в нас то, что первым пострадало, "потому что не воспринятое и не исцелено", как говорит Богослов Григорий.А что же оступилось и пало, если не воля? Что согрешило, если не воля? Следовательно, и в лечении более всего нуждалось то, что пало, то, что согрешило.
А если ты скажешь, что Он не воспринял того, что согрешило, то не воспринял Он и согрешившей и больной природы. Если Он не воспринял того [, что пало и согрешило], то не воспринял и природы человечества, потому что она согрешила
."[1]

Collapse )
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Логос воплощенный восстановил в Себе падшего человека. св.Ириней Лионский

https://vk.com/wall433455956_4277
Иоанн Казарян ответил Rwmiosf
Rwmiosf, вот из св. Иринея Лионского о падшей природе человека, которая была восстановлена Христом: в единственом дошедшем до нас древнеармянском переводе

"Доказательства апостольской проповеди" : "И воскресение показал, Сам став первородным из мертвых, и в Себе воскресил падшего человека, извлекая наверх, в превосходное, выше неба, одесную славы Отца. Как Бог через пророка обетовал, говоря: «Я восстановлю скинию Давидову падшую» (Ам. 9, 11), то – есть тело от Давида (происходящее); и это истинно совершил Господь наш Иисус Христос, наше спасение славно совершая, чтобы нам истинно восстановиться жизнью Отца.

Եւ զյարութիւնն էցոյց, ինքն անդրանիկ մեռելոց եղեալ, եւ յինքեան յարուցեալ զկործանեալ զմարդն, հանելով ի վեր ի գեր ի վերոյսն երկնի՝ յաջմէ փառաց Հաւրն: Որպէս Աստոած ի ձեռն մարգարէին խոստացաւ՝ ասելով. «Եւ յարուցից զխորանն Դաւթի զկործանեալն» (Ամովս. Թ. 11), այսինքն է զմարմինն զ'ի Դաւթայն. եւ զայս ճշմարտապէս կատարեաց Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, զմեր զփրկութիւնս շքակոխելով, զի զմեզ ճշմարտապէս յարուսցէ, ապրեցուցեալ Հաւրն:

կործանեալ (korcaneal) от слова կործանումն (korcanumn) – падение, разорение, гибель, пагуба, низпровержение, разрушение
կործանեալ – повалить, сломать, опрокинуть, ниспрровергнуть, опустошить, истребить...

причем тут слово զկործանեալ стоит два раз и в одном и том же смысле как в Амос 9, 11 так и в «падшем человеке» выше по тексту
23 фев в 12:50