November 16th, 2018

Что писал Зисис в 1993?

"Этими ответами было соборно огражденно право аппеляции т е окончательного вердикта церковных вопросов других церквей,делаемое Вселенским патриархатом"

Διά των απαντήσεων αυτών[1]κατοχυρώθη συνοδικώς το δικαίωμα του εκκλήτου,της τελεσιδίκου δηλαδή κρίσεως εκκλησιαστικών θεμάτων άλλων εκκλησιών υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου 116
[1] των πατριαρχών των πρεσβεγενών πατριαρχείων το 1663 στους ρώσσους σχετικά με την υπόθεση του πατριάρχη Νίκωνος т.е восточных патриархов первородных патриохатов в 1663 в связи с делом п-ха Никона
Цит.по ΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΥ ΣΑΜΠΕΖΥ LέS έDITIONS DU CENTRE ORTHODOXE CHAMBέSY- 1993 стр.116
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Почему я удалил свою страницу в вк? почему против мп?

Поскольку раскудахталось сборище у шахбазяна(1),поясню лаконично на высказынные там одним нормальным анонимом недоумения...ну и злому преподу поясню за вк.

https://rwmios-f.livejournal.com/264357.html
Я удалил страницу в вк потому, что опубликованный там один материал был почему то охарактеризованн,как экстремистский и мне пришло об этом сообщение..
Вот этот материал

https://rwmios-f.livejournal.com/262403.html

Для туго соображающих, которые не понимают почему нормальные люди не хотят быть в мп, поясняю. Прежде всего по догматическим причинам. Там не исповедуется Православие. В частности не веруют главному догмату Воскресения. Который состоит в восприятии Богом Логосом падшей человеческой смертной и тленной(порченной)природы и исправлении -восстановлении ее Воскресением,в состояние до падения нетленное, безсмертное всеблаженное.Поэтому каждый человек независимо от веры и т.д. восскреснет в таком нетленном и безсмертном теле. Именно потому,что как в Адаме весь человеческий род(=вся человеческая природа), так и во Христе вся человеческая природа. Как всегда учила Цеоковь и как засвидетельствовал свою веру Всеправославный собор.Эта православная истина подвергнута сомнению в мп, на уровне собора архиереев. Вопрос отсечения мп от Церкви и превращения в безблагодатную секту, как мне кажется, вопрос очень близкого времени. Это условная автокефалия, все равно находящяяся под опекой Церкви Матери Константинопольской.Благодать в ней, только при условии признания опеки Царьграда, при условии исповедания источником своего священства Константинополь. При условии исповедани своей вторичности-подлежащести и первичности надлежащести -Константинополя Нового Рима, ведь Православие это Константинопольская Ромейская вера..При условии сыновнего почтения ему. Отречение от духовного отца и безумные хулы и клеветы на него, которые в мп творится сейчас,как мне видится, неизбежно отсекут московитов от Церкви.теперь Анафема от Церкви еретической москве, мне видится неизбежной. Это вопрос времени.Если б они будучи еретиками сидели бы по отношению к духовному отцу,тихо и почтительно, то отсечение мп от Церкви отдалилось бы. Ну судя по тому как эти мпшные псы, сорвались с цепи, в своей бесами внушенной клевете на Град Божий Константинополь и на Духа Святого наделившего Град преимуществом на вселенских соборах,надежд на то что прийдут в себя мало. Дай Бог чтоб я ошибался. Есть еще масса причин нежелания быть в мп: полное нравственное разложение, возведение на высшем уровне в культ клеветы и лжесвидетельства и хамства, воровства и нераскаянности.Нераскаянность =хула на духа Святого. В частности нераскаянность в воровстве у Церкви Матери канонических территорий. Покаяние не наступает даже тогда когда Церковь Мать неопровержимо доказала факт воровства и повелела вернуть украденное.Аргументов против Церкви у московских раскольников нет. Все что они могут хамить компетентным и образованейшим иерархам Вселенского трона, таким как Иов ,хамския намекая на их писихическое заболевание и рекомендуя поучится в их семинарии. Стоит ли удивлятся что по отношению ко мне такая же реакция?
(1)https://kiprian-sh.livejournal.com/483640.html

Будущее рпц деградация и мутация в секту

Из характертстики греков "проклятыми" я понял, что это обычное дело в рпц. Злоловящий родителей смертию умрет() Выискивание же у Ромеев ересей может привести только к одному резальтату...московиты четко и оффициально сформулируют свои. Т.е уже все сформулированно. Но пока как бы на полуофициальном уровне. Ну и отлучение московитов, в таком случае видится именно по догматическим причинам т.е и как еретикам...
https://youtu.be/10Vsm5n41G4
СУПчика хочится

Все решит Собор!

"Все решит Собор!"

Интервью митрополита Винницкого УПЦ МП Симеона — кандидата на пост предстоятеля автокефальной Церкви: